ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2010006 מתאריך 14/04/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 126שכונות ותיקות - אופקים
אשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 30שינוי בזכויות בניה - רובע ה' - אשדוד
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 133אזור מלאכה - אופקים
אילתתוכנית2/ 03/ 162/ 1מלון הנסיכה - חוף דרומי - אילת15/05/2011
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 157רחוב ירושלים - נתיבות
אופקים, שמעונים, מרחביםתוכנית23/ 03/ 126מתחם "אפיקי דימרי" - אופקים14/06/2012
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 122מצודת אשדוד ים מוקד תיירותי ימי ארכאולוגי - אשדוד07/11/2011
שמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 120/ 3הרחבת קיבוץ צאלים
נתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 22מגרש 161 שכונת החורש נתיבות04/01/2011
שמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 6משתלת ארבל מושב מסלול
רמת נגבתוכנית20/ 02/ 310/ 2חוות חקלאיות תיירותיות בדרך היין - חוות מס' 17-19 (צפון מערבית לקיבוץ שדה בוקר
באר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 16מושב ינון
שמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 225/ 3כרם שלום17/04/2012
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 24מתחם תחנת רכבת אופקים
שמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 7חוות לולים - עין הבשור
שמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 14מגרשים 201-208 מושב שובה
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 538מאגר כיסופים למי שפד''ן
אופקיםתוכניתד/ 23/ 02/ 101/ 26דרך גישה לתחנת רכבת אופקים
נתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 23שכונת החורש05/01/2012
אשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 56שינוי יעוד במגרש מסחרי ברובע יא'26/01/2012
אשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 33תוספת יח''ד במגרש 4 רחוב יהודה הלוי רובע ה'10/08/2011
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 117/ 6מגרש 14 רחוב השיטה 2222/12/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 95תוספת קומות ויחידות למקבץ דיור קיים - רובע א'13/03/2012