ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2010004 מתאריך 07/06/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 174אתר לתחנת משנה לחשמל (תחמ''ש) אשקלון צפון
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 16אתר לייצור קומפוסט - צומת פלוגות (בר עידן)
קרית גתתוכנית9/ 02/ 140קרית גת צפון
בני שמעון, עומרתוכניתדר/ 31/ מבט/ 102קריית המודיעין של צה"ל בנגב
עומרתוכניתדר/ 14/ מבט/ 102קרית מודיעין בנגב בתחום עומר
דימונהתוכניתתמא/ 10/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - מישור רותם04/01/2011
תוכניתתמא/ 13/ ב/ 2/ 1נמל אשדוד - הרחבת הנמל צפונה19/05/2011