ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010008 מתאריך 28/06/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר טוביה, שקמים, באר-טוביה, יואבתוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 64מחלף ראם - כבישים 40/3 - באר טוביה
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
עומרתוכנית14/ 02/ 100/ 43מועדון + 50 - ברחוב אשל 67 א' - עומר
אבו בסמהתוכנית28/ 03/ 403אבו עיאדה14/06/2011
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 81מתקן הנדסי בכניסה למתחם מסוף האשל08/11/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 241אלמוג - מגורים לעובדי בתי מלון10/04/2011
שקמים, חוף אשקלוןתוכניתד/ 6/ 03/ 311חיבור מסילת חלץ לתחנת כח רוטנברג