ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2010005 מתאריך 02/06/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 36תחנת מקורות אלמוג - איבים08/11/2010
שדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 35שכונה צפונית א', מרכז רובעי וקריית חינוך שדרות05/01/2012
שקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 309תחנת שאיבת מים ''עוצם''17/03/2011
חבל אילותתוכנית30/ 03/ 318בריכות ותחנת שאיבה פארן
חבל אילות, ערבה תיכונהתוכנית12/ 03/ 192בריכות מים ציחור
ערדנושא24/ 1001תכנית אב לביוב ערד