ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2010006 מתאריך 12/07/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תמרתוכנית10/ 02/ 100/ 49/ אכפר הנוקדים - באזור בקעת קנאים- תמר26/11/2012
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 165פארק הייטק ומתנ"ח - אשקלון
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
אילתתוכנית2/ 03/ 136/ 16בית כנסת - רחוב ששת הימים - אילת
שמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 02/ 501מושב עמיעוז - מתן זכויות בניה לקרקע חקלאית - שמעונים26/01/2011
שקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 02/ 234/ 26/ אדיור מוגן - קיבוץ ניצנים
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 107שכונת רמת בגין אילת
שדרותתוכנית21/ 03/ 123שכונה מערבית שדרות
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 376/ 2/ אשכונה 20 תל שבע01/11/2012
שקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 8אתר הטמנת פסולת יבשה כפר מנחם צפון.25/11/2010
שמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 03/ 535אתר לטיפול בקומפוסט - אוהד21/10/2010
שקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 6שדה משה - משק 6717/03/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 202/ 6מרכז ארגמן - שכונת צאלים07/10/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 22מגורים במגרשים 105A, 105B רח' שמואל רודנסקי 57, 55, שכ' נווה מנחם באר שבע07/10/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 76בית 266 שכ' יעלים - אילת08/11/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 2מגרשים 689, 688 שחמון 607/10/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 104מגרש B 250 - עין גדי 40 נאות לון
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 49שינוי קו בניין לרכבת באזור תיירות ונופש
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 19שימוש חורג ל- 3 יחידות אירוח כפרי במגרש 44 במושב עין יהב
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 18בקשה לשימוש חורג להקמת 6 חדרי אירוח, מבנה לשירותי תיירות ומצללות
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 20שימוש חורג להקמת 4 יחידות אירוח כפרי במגרש 7 עין יהב
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 21שימוש חורג הקמת 2 יחידות אירוח, סככה, מצללה ומחסן
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 22שימוש חורג להקמת 4 יחידות אירוח ומצללות - עין יהב