ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010010 מתאריך 26/07/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
רמת נגבתוכנית20/ 02/ 101/ 67פיתחת ניצנה
ירוחםתוכנית26/ 02/ 122תכנית מתאר ירוחם16/12/2010
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 44הרחבת מפעל סוגת07/11/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 241אלמוג - מגורים לעובדי בתי מלון10/04/2011