ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010011 מתאריך 11/08/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 165יער עזריקם10/04/2011
שקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125/ 7הרחבת נהורה
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 176בית ספר סיני16/12/2010
אשדודתוכנית3/ 03/ 125/ 10שינוי זכויות בניה במגרשים למגורים רובע ט''ו
באר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 22מגורים במגרש מס' 117 רחוב אהוד בן גרא 2225/11/2010
אשדודישות כללית3/ 03/ 104 (א)בקשה להיתר להרחבת דירה בקומת עמודים + פרגולה בחצר האחורית
אשדודישות כללית3/ 03/ 104 (ב)תוספת בניה בחדר על הגג ושינוי מפרגולת עץ לפרגולה מאלומניום
אשדודישות כללית3/ 03/ 104 (ג)בקשה לתוספת בניה בקומה א' ובגג ותוספת סככה