ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2010011 מתאריך 02/08/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 111/ 17מרכז חוף אלמוג - אילת
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 105/ 18אזור תעשיה - רחוב האורן 5 - קרית מלאכי24/04/2012
אילתתוכנית2/ 03/ 102/ 29קיוסק בשדרות התמרים אילת26/06/2011
רהטתוכנית17/ 02/ 406/ 2רהט דרום - מתחם 119/4
שקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 8מאגר ניצנים
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 8שכונה ב' מגרשים 8-9 שגב שלום
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 10אתר להטמנת פסולת יבשה ברור חייל
אשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 56שינוי יעוד במגרש מסחרי ברובע יא'26/01/2012
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 26שכונה 2 מגרש 931 ערערה
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 28מגרש 12 שכונה 2 א' ערערה בנגב21/05/2012
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 27מגרש 20 - שכונה 2 ב' ערערה בנגב07/11/2011
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 21מגרש 39 שכונה 10 חורה26/06/2011
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 87מכון שאיבה בפארק חצרים
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 182מתחם ר.א.ש אשכולי פז אשקלון22/12/2011
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 23שינוי יעוד במגרש מס' 901 והגדלת זכויות בניה במגרש 81 שכונה 10 חורה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 199/ 6מגרש 53 רח' הערים התאומות מס' 22/10 שכ' רמות באר שבע05/01/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 67רחוב חוה 30, שכונת נווה מנחם01/12/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 24מגרש A 218 רחוב יוכבד בת מרים 1 שכונת נווה מנחם17/03/2011