ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2010005 מתאריך 19/07/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 32שמורת טבע חולות זיקים26/01/2011
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 135תוספת קומה לבניין ברחוב הרצל - אופקים25/11/2010
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 16אתר לייצור קומפוסט - צומת פלוגות (בר עידן)
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 74יצירת 18 מגרשי מגורים, שכ' שבעת המינים, דימונה19/11/2012
הגלבוע, עמק המעיינות, הגילבועתוכניתתתל/ 40תכנית לתשתית לאומית אגירה שאובה מעלה גלבוע04/01/2011
הגליל העליוןתוכניתתתל/ 41אגירה שאובה - מנרה04/01/2011
תוכניתתמא/ 3/ 98גריעת דרך אזורית מס' 57406/04/2011
תוכניתתמא/ 3/ 99הוספת מחלף על דרך ראשית מס' 60-קרית המודיעין06/04/2011
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 40/ 2/ בתכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס 40/ 2/ ב מבנים יבילים לשרותים חיוניים27/10/2011