ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2010006 מתאריך 16/08/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 02/ 224/ 11הרחבת אבן שמואל04/09/2003
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (3)דיון עקרוני
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 49/ אמגרש 119 א' - החוף הצפוני - אילת20/08/2006
נתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 20תכנית מתאר נתיבות
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 184הקמת אזור שרות ואחסנה ליד שדה תעופה עובדה
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 165מגרש 936/1 אזור תעשיה רחוב סמלו
נתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 20מגרש מסחרי באזור התעשיה
נתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 25מגרש מס' 1 - אזור תעשיה - נתיבות
נתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 26מגרש 203 אזור תעשיה נתיבות
נתיבות, שמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 24מרכז צים לתעסוקה ומסחר
שדרות, שקמיםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 43תכנית מתאר מחוזית חלקית שינוי מס' 43 פארק שקמה16/07/2012
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 72תכנית מתאר מחוז דרום תממ 14/4 שינוי מס' 72 אתרים לכריית חרסית
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 40/ 2/ בתכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס 40/ 2/ ב מבנים יבילים לשרותים חיוניים27/10/2011