ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010012 מתאריך 23/08/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 162אפרידר הירוקה - אשקלון26/06/2011
אילת, חבל אילותתוכנית2/ 02/ 101/ 96חוות רודד01/12/2011
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
עומרתוכנית14/ 02/ 100/ 43מועדון + 50 - ברחוב אשל 67 א' - עומר
שקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 8מושב עוזה - הרחבה
רהטתוכנית17/ 03/ 262/ 6מגרש 18 שכונה 28 רהט16/12/2010
ערדתוכנית24/ 02/ 148גבעות מזרחיות ערד10/04/2011