ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2010007 מתאריך 09/08/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 61שכונת יעלים - בית מס' 315 - אילת10/04/2011
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 39אתר לסילוק פסולת יבשה ושיקום אתר לכריית חול - ערד
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 66מגרש 251 - שכונת יעלים - אילת26/01/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 152/ 12מרכז מסחרי בשכונת אמדר אילת08/11/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 68בית מס' 242 ג' - שכונת יעלים - אילת25/11/2010
שקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142/ 5שטח לגדר בטחון קיבוץ בית ניר
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 4מגרש 325 משעול הזית 1, שחמון 4 - אילת08/11/2010
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 178דרך גישה לבית העלמין (משד' רבין)23/02/2011
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 162מוסדות ציבור רחוב אגוז נתיבות25/11/2010
שקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 197/ 5קיבוץ בית גוברין
רמת נגב, שמעונים, אשכולתוכניתד/ 20/ 02/ 313דרך מס' 10 קטע ניצנה - חלוציות - שינוי תוואי22/10/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 8מגורים ברחוב קלמן מגן 10, רמות ד'21/10/2010
שקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195/ 4מושב נוגה - הרחבה שניה
אילתתוכנית2/ 03/ 138/ 9מגרש 199 - רחוב האלה 23, שכונת גנים א'08/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 36מגורים במגרש מס' 55, רחוב נרקיס 52 שכונת נווה נוי21/10/2010
גלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 268פרוייקט בר קיימא - ואדי עתיר והסדרת יער פארק מוצע לאורך נחל יתיר08/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 38מקווה ברחוב אלמוג 3 שכ' נווה נוי17/03/2011
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 13איזור תעסוקה "הנגב" - מ.א. יואב
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 28הגדלת זכויות בנייה במגרש מגורים במושב באר טוביה16/12/2010
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 90תחנת כיבוי אש באזור תעשיה, קריית מלאכי
שקמים, יואבתוכנית9/ 02/ 101/ 46הרחבת בית עלמין קיים של קרית גת ובתחום מונציפאלי של מועצה אזורית יואב21/07/2011
בני שמעון, עומרתוכניתדר/ 31/ מבט/ 102קריית המודיעין של צה"ל בנגב
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ יח'בקשה להיתר לשדרוג תשתיות קיימות וביצוע עבודת פיתוח ותשתיות בתחום זכיוםק.צ.א.א.