ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2010006 מתאריך 21/07/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 32פארק בן-גוריון - דימונה26/11/2012
מיתרתוכנית15/ 02/ 107ישוב פרברי חירן (מס' קודם 11/ 02/ 241)
שקמים, לכיש, נהורהנושאמחוז דרום (7)הודעות היו"ר - ו.מקצועית לביוב
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233/ 3מושב מבטחים01/11/2012
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 184הקמת אזור שרות ואחסנה ליד שדה תעופה עובדה
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 308אתר זוהר למתקני אספקת מים
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, חצבהתוכנית30/ 03/ 313הרחבת מושב חצבה
רמת נגבתוכנית20/ 02/ 310/ 2חוות חקלאיות תיירותיות בדרך היין - חוות מס' 17-19 (צפון מערבית לקיבוץ שדה בוקר
שקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 8מאגר ניצנים
להביםתוכנית20/ 02/ 310/ 3חווה מס' 23 בדרך היין
ערדנושא24/ 1001תכנית אב לביוב ערד
שמעונים, שער הנגב, ארזנושאארז/ 1001מתקן לטיפול בשפכים ארז