ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010013 מתאריך 20/09/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 162אפרידר הירוקה - אשקלון26/06/2011
באר טוביה, שקמים, באר-טוביה, יואבתוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 64מחלף ראם - כבישים 40/3 - באר טוביה
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
בני שמעון, להבים, שמעוניםתוכנית7/ 03/ 473יער גבעות גורל21/05/2012
אבו בסמהתוכנית28/ 03/ 403אבו עיאדה14/06/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 125/ 10שינוי זכויות בניה במגרשים למגורים רובע ט''ו
ירוחםתוכנית26/ 02/ 122תכנית מתאר ירוחם16/12/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 100מגורים במגרש מס' 162, רחוב הרב האי גאון 22, נאות לון22/12/2011