ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2010008 מתאריך 13/09/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 146/ 3מרכז משקי צופר14/06/2012
אשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 30שינוי בזכויות בניה - רובע ה' - אשדוד
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 6הרחבה שלב ב' - ניר משה
שקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 7אתר הנצחה ב"גבעת תום ותומר" - קיבוץ נגבה23/02/2011
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 5שכונה 3 מגרש 39 חורה05/01/2012
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 121רובע סיטי מזרח - מגרש 26 - אשדוד
שמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125/ 3מתחם מבני משק - עין השלושה31/03/2011
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 39קיוסק השיש
באר שבעתוכנית5/ 03/ 218/ 3סגירת מרפסת רחוב בר ניסן 29/23 - באר שבע04/01/2011
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 521תוספת זכויות בניה למגורים בנחלות במושבים במ.א. מרחבים01/12/2011
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 105/ 14שינוי יעוד משטח חקלאי למבני משק גד''ש הר חברון - תל ערד
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 177הגדלת שצ''פ ברחוב שז''ר פינת רחוב השלום25/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 99מגרש 17 שכונת נאות לון24/03/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 167/ 50מגרש 46 באזור תעשיה קלה ומלאכה בעמק שרה שלב ד'23/02/2011
שמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 11מגרש 50 מושב תקומה
נתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 22מגרש 161 שכונת החורש נתיבות04/01/2011
באר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 9חלוקת מגרש מגורים א' , משפחת לסלי מושב אביגדור23/02/2011
שמעונים, שקמיםתוכנית7/ 03/ 533יער רוחמה14/06/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 21מבנה מגורים ברחוב יוכבד בת מרים 8 נחל עשן25/11/2010
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 22שכונת צפונית תל שבע26/01/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 18בית כנסת מגרש 901 רחוב ורבורג בבאר שבע16/12/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 111/ 11מגרש מסחרי, שכונה ד'08/11/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 5בית צמוד קרקע ברחוב הערמון 7, שחמון07/11/2011
בני שמעון, דבירהתוכנית7/ 03/ 103/ 6קיבוץ דביר - אזור תעשיה25/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 9מגורים במגרשים 51, 72, 74, 78, 82, 14.2, 1.2 שכונת רמות ד'16/12/2010
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 409/ 1מגרש A 28 שכונה 11 לקיה25/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 10מגורים במגרש מס' 3 רחוב יצחק מודעי 13 שכונת רמות25/11/2010
רהטתוכנית17/ 03/ 345/ 9שכונה 17 מגרש 4825/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 148הרחבת בית מגורים מגרש 95 רח' חומה ומגדל26/01/2011
באר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 16תוספת שימוש למגרש משק עזר10/04/2011
אשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11 (ד)חניון משאיות אופק-ים ספנות בע"מ
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 66מגרש מגורים ברחוב רבקה 51 שכונת נווה מנחם25/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 50מגורים ברחוב איזידור ריבי 4 מגרש A 41625/11/2010
שקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 02/ 224/ 18אתר פסולת יבשה איתן
שקמים, יואבבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 136שימוש חורג להקמת מבנים ניידים להתארגנות בזמן ההקמה
עומרתוכניתד/ 437/ השינוי מס' 5 לתכנית מפורטת מס' ד/ 437 שכ' מגורים עומר