ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2010009 מתאריך 11/10/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 476יער דביר16/06/2011
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 68\מפעל בטון קיבוץ טללים - רמת הנגב04/01/2011
שמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 7הרחבת קיבוץ ניר יצחק22/12/2011
רמת נגבתוכנית20/ 02/ 311שמורת טבע חולות נחל סכר14/06/2011
באר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 21תוספת יחידות דיור בנחלות - מושב ביצרון
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 32מגרש A 38 38 B נווה נוי16/12/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 6מגרש 238 - שחמון רובע 4, משעול התאנה 4 - אילת26/01/2011
רמת נגב, טלליםתוכנית20/ 03/ 142/ 3הסדרת אזור המגורים, מבני הציבור ודריכם בקיבוץ טללים13/03/2012
רהטתוכנית17/ 03/ 300/ 7שכונה 8 מגרש 5201/12/2011
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 9שגב שלום - שכונה א מגרשים 236
באר שבעתוכנית5/ 03/ 202/ 7מגורים במגרש 5016 רחוב קרל נטר 24 רמות באר שבע04/01/2011
עומרתוכנית14/ 03/ 103/ 22שינוי מגרש למגורים מחד-משפחתי לדו-משפחתי26/01/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 75מבנה מגורים במגרש 56704/01/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 25מגרש 290 רח' צבי רן 15 שכ' רמות26/01/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 2מגרשים 689, 688 שחמון 607/10/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 49מגורים במגרש מס' B 313, רחוב רודולף בלוך 3604/01/2011
עומרתוכניתד/ 437/ השינוי מס' 5 לתכנית מפורטת מס' ד/ 437 שכ' מגורים עומר
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 231מסמיה בית קמה