ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010014 מתאריך 25/10/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 162אפרידר הירוקה - אשקלון26/06/2011
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
אבו בסמהתוכנית28/ 02/ 109מולדה - אבו בסמה26/06/2011
שמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 43יער אור הנר ויער ניר עם21/07/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 241אלמוג - מגורים לעובדי בתי מלון10/04/2011
רמת נגב, שמעונים, אשכולתוכניתד/ 20/ 02/ 313דרך מס' 10 קטע ניצנה - חלוציות - שינוי תוואי22/10/2012
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 138/ 6מתחם שדרות דרום אפריקה - המח"ל - בר כוכבא10/08/2011