ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע

מס' 139 מתאריך 18/11/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודהתוכניתמי/ 993פארק "הדרך אל העיר" - אזור הר הרוח, בין שורש במערב, כביש נטף ואבו גוש - במזרח,
ירושליםתוכנית13267קידוח מקורות 4 בגיא בן הנום ירושלים
ירושלים, מטה יהודהתוכניתי/ מי/ 2פארק נופי ירושלים בין נחל שורק שלמון רכס עמינדב בין נחל שורק בצפון לנחל רפאים
מטה יהודהתוכניתמי/ 1031שמורת טבע סנסן ויער עציון
הגלבוע, עמק המעיינות, הגילבועתוכניתג/ 12910שמורת טבע נחל יששכר, ליד קיבוץ בית יוסף31/08/2011
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 18271שנוי יעוד מחקלאי למגורים והצעת דרכים, כעביה
טבריהתוכניתגנ/ 18355מגרש 39, מורדות טבריה31/08/2011
חוף הכרמלתוכניתחכ/ 340שמורת טבע חוף גלים29/08/2010
מנשה-אלונה, מנשה, אלוני יצחקתוכניתמ/ 339שמורת טבע אלוני יצחק הרחבה16/09/2010
גלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, שומרון, זכרון יעקב, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחכ/ 600/ ש/ 1212/ ג/ 1328מתחם יער חוף כרמל