ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1196 מתאריך 25/11/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית5384/ אהרחבות דיור בבנין ברח' פנינה 6 , שכ' חב"ד , סנהדריה04/01/2011
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 24/ אמבנה הכולל קומת קרקע מסחרית גבוהה עם גגון ,קומה מפולשת,2 קומות מרתף חניה ת"ת26/01/2011
בת יםתוכניתבי/ 400/ 5שינויי בזכיות באזור התעשיה בת-ים26/01/2011
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 32שמורת טבע חולות זיקים26/01/2011
שמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 02/ 501מושב עמיעוז - מתן זכויות בניה לקרקע חקלאית - שמעונים26/01/2011