ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1203 מתאריך 16/12/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק הירדן, בית זרעתוכניתג/ 14153גן לאומי עובדיה,23/02/2011
הגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 17282הרחבה למגורים והסדרת ייעודי קרקע - קיבוץ ברעם23/02/2011
כרמיאלתוכניתגנ/ 17517מגרש היוצרים 9א' אזור תעשיה, כרמיאל23/02/2011
הגליל התחתון, ארבלתוכניתגנ/ 17589נחלה 39, ארבל23/02/2011
חדרהתוכניתחד/ 1232אזור מגורים ומסחר בגוש 10571 חדרה26/01/2011
שורקות, ברנר, גדרות, גן רוה, חבל יבנה, נחל שורקתוכניתבר/ 309הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות23/02/2011