ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 448 מתאריך 18/01/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושלים, מטה יהודהתוכניתי/ מי/ 2פארק נופי ירושלים בין נחל שורק שלמון רכס עמינדב בין נחל שורק בצפון לנחל רפאים
זבולון, מורדות הכרמל, רכסים, אבטיןתוכניתזב/ 224/ מכ/ 754אזור תעשיה רכסים - זבולון
מנשה-אלונה, עירון, כפר קרע, מנשהתוכניתענ/ 1055/ מ/ 404/ אמתקנים הנדסיים במערב כפר קרע "תחנת שאיבה לביוב"
שמעונים, מרחבים, אשל הנשיאתוכנית7/ 03/ 486כפר הנוער - אשל הנשיא
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
תוכניתתמא/ 40תכנית מתאר ארצית למיגון ולפיתוח המרחב התת קרקעי
שומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1431איחוד וחלוקה של שטח פרטי פתוח ודרך חלקה 85 גוש 10399 ג'סר אזרקא
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ מק/ 1096מרכז קניות אום אל פחם תחנת תדלוק - הקלה מתמ"א / 23
דימונהתוכנית25/ מק/ 1063שינוי קו בנין, גובל עם מסילת רכבת , במגרש תיירות ונופש
עירון, ערערהתוכניתענ/ מק/ 1079שינוי תכנית מתאר מיס אלרים