ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 308 מתאריך 07/02/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעות אלונים, משגב, ביר אל-מכסור, שפרעםתוכניתג/ 16242מחצבת חנתון
עמק המעיינות, טירת צביתוכניתג/ 16318טירת צבי - מפטמה11/09/2012
הגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 18540כביש כניסה מערבית, ג'וליס
גלילית - מחוז חיפה, עירון, מעלה עירון, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1348/ א/ ענ/ 1166בריכות מוסמוס 2, 3
מנשה-אלונה, מנשה, מצרתוכניתמ/ 408קיבוץ מצר
לב השרון, תנובותתוכניתצש/ 40/ 14פיתוח איזור התעשיה, תנובות.
שמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 7חוות לולים - עין הבשור
שקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147/ 6תוספת 19 יח"ד שכונת החורשה - מושב זרחיה07/11/2011
בני שמעוןתוכנית28/ 03/ 704תארבין שלב ג'
שמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ מפלסים05/01/2012
שמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ מפ/ 1003מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ נחל עוז26/09/2011
שמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ מפ/ 1004מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ גבולות05/01/2012
בני שמעון, להבתוכנית7/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ להב (ליד שומריה)09/01/2012
חבל אילות, סמרתוכנית12/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ סמר05/01/2012
באר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 17חילופי שטחים בין קרקע חקלאית לבית עלמין בכפר ורבורג
בני שמעון, שובלתוכנית7/ מפ/ 1009מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ שובל דרום09/02/2012
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ מפ/ 1006מתקן פוטו וולטאי קיבוץ ברור חייל22/02/2012
שמעונים, אשכול, תלמי אליהותוכנית7/ מפ/ 1011מתקן פוטו-וולטאי מושב תלמי אליהו11/01/2012
בני שמעון, שמעונים, מרחבים, תאשורתוכנית7/ מפ/ 1010מתקן פוטו-וולטאי מושב תאשור09/02/2012
חבל אילות, אליפזתוכנית12/ מפ/ 1006מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ אליפז30/01/2012
חבל אילות, יטבתהתוכנית12/ מפ/ 1003מתקן פוטו וולטאי קיבוץ יטבתה25/03/2012
שמעונים, מרחבים, שדות נגב, תלמי ביל"ותוכנית7/ מפ/ 1013מתקן פוטו-וולטאי - מושב תלמי בילו11/01/2012
שמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ מפ/ 1012מתקן פוטו וולטאי - מושב מבטחים27/11/2011
רמת נגב, שדה בוקרתוכנית20/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ שדה בוקר22/11/2011
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 186/ 5מגרש B 4 - קריית חינוך מ.א. אשכול10/08/2011
שקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ גברעם
שמעונים, אשכול, תלמי יוסףתוכנית7/ מפ/ 1016מתקן פוטו-וולטאי, מושב תלמי יוסף07/03/2012
שמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ מפ/ 1017מתקן פוטו-וולטאי ניר יצחק15/10/2012
בני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ מפ/ 1019מתקן פוטו-וולטאי משמר הנגב - פנימי30/01/2012
בקשה ועדה מקומיתשקמ/ 0304/ 2010הקמת מתקן שידור קטן כהגדרתו בתמ"א / 36 ע"ג תורן בגובה 30 מטר
דרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ מק/ 101/ 20/ אתחנת תדלוק- מדרגה ב' על פי תמ"א 18- תור נתן
שמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ מפ/ 1023מתקן פוטו -וולטאי מושב פטיש07/05/2012
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, חצבהתוכנית30/ מפ/ 1001מתקן פוטו וולטאי מושב חצבה24/05/2012
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ מפ/ 1002מתקן פוטו וולטאי מושב עין יהב25/03/2012
שקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ מפ/ 1003מתקן פוטו וולטאי מושב סגולה
שקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ מפ/ 1002מתקן פוטו וולטאי מושב ברכיה25/03/2012
בני שמעון, בית קמהתוכנית7/ מפ/ 1025מתקן פוטו וולטאי קיבוץ בית קמה07/03/2012
שמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ מפ/ 1027מתקן פוטו וללטאי מושב פדויים25/03/2012
בני שמעוןתוכנית28/ מפ/ 1001מתקן פוטו וולטאי - תראבין01/12/2011
שקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2145שינוי בקווי בנין למבנים וישנוי בתחום חצר מגורים משפח' לויתן כפר ריף