ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 449 מתאריך 25/01/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 3578מושב עבדון06/08/2012
פתח תקוהתוכניתפת/ 2000/ 11/ י"הסדר כניסות למתחם אזורים"
לב השרון, תנובותתוכניתצש/ 40/ 14פיתוח איזור התעשיה, תנובות.
חבל אילותתוכנית12/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי - נאות סמדר27/11/2011
שמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ מפלסים05/01/2012
חבל אילות, סמרתוכנית12/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ סמר05/01/2012
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
תוכניתתממ/ 6תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 2/ 2תכנית מתאר ארצית לאתרים להתפלת מי ים
גולן, מעלה חרמוןתוכניתתממ/ 2/ 3/ 5תממ/ 2/ 3 - תוספת רמת הגולן, שינוי מס' 5 - גובה הבניה באזור שטח לשימור חזותי22/12/2011
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ מק/ 9906/ 10/ 35שינוי בקו בניה מדרך אזורית באזור תעשיה ערבה10/05/2012
בקשה ועדה מקומיתהר/ 20100412בקשה להקלה מתמ"א/ 13 ברח' גלי תכלת 66 הרצליה