ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 310 מתאריך 04/04/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית מחוז ירושליםתוכניתמח/ 1תכנית מתאר - פארק עמק מוצא
ירושליםתוכנית12222פארק עמק רפאים
מעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתג/ 18300תחנת שאיבה, נווה זיו
מטה אשר, בצתתוכניתג/ 18306מתאר בצת
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 116יוסף טרבלוס18/10/2012
באר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 7קיבוץ חצור - אזור תעשיה
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 64/ אמאגר "קמה" למי שפד"ן
רמת השרוןבקשה ועדה מקומיתרש/ 20110061פארק הנצח
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, פארןבקשה ועדה מקומית30/ 06/ 23הקמת 6 יח' אירוח, מבנה תיירות לשימוש משותף וממ"ע
שמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ מפ/ 1028מתקן פוטו-וולטאי כפר מימון22/02/2012