ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 562 מתאריך 04/04/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעות אלונים, משגב, ביר אל-מכסור, שפרעםתוכניתג/ 16242מחצבת חנתון
עמק המעיינות, טירת צביתוכניתג/ 16318טירת צבי - מפטמה11/09/2012
שמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 7מושב שרשרת15/02/2012
בני שמעון, להבתוכנית7/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ להב (ליד שומריה)09/01/2012
באר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 17חילופי שטחים בין קרקע חקלאית לבית עלמין בכפר ורבורג
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול
דרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ מק/ 101/ 20/ אתחנת תדלוק- מדרגה ב' על פי תמ"א 18- תור נתן
שקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2145שינוי בקווי בנין למבנים וישנוי בתחום חצר מגורים משפח' לויתן כפר ריף