ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים

מס' 2011024 מתאריך 17/01/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 7על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר את ת. 4099/ ד מרכז תרבות ממערב לט.שרובר
ירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 15ערר על החלטת ועדה מחוזית ירושלים לאשר את תכנית מס'4099 ד
חבל אילותערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 19על החלטת ועדה מחוזית מחוז הדרום לאשר בתנאים ת. 12/ 03/ 102/ 1
הרצליהערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 28הר/ 4000 שדה תעופה בהרצליה