ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 565 מתאריך 04/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, בצתתוכניתג/ 18306מתאר בצת
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1390תחנת תדלוק אווז הכסף11/07/2012
קציר חריש, חריש-קציר, חרישתוכניתחריש/ 1/ אחריש - תכנית מפורטת לשכ' צפונית והפרסה
שמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 6משתלת ארבל מושב מסלול
שקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 7הרחבת מרכז שפירא
שמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ מפ/ 1015מתקן פוטו-וולטאי מושב רנן14/11/2012
עומרתוכנית14/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי עומר24/04/2012
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול