ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 464 מתאריך 19/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גולן, גשורתוכניתג/ 16029מי גהה - תיירות ונופש, מערבית לגשור
גולן, מרום גולןתוכניתג/ 16334מאגר מכון חורף , מז' לקיבוץ מרום גולן06/08/2012
גולן, אפיקתוכניתג/ 17587שכונת מגורים - הרחבה קיבוץ אפיק26/01/2012
מטה אשר, בצתתוכניתג/ 18306מתאר בצת
מרום הגליל, מירוןתוכניתגנ/ 18346שינוי יעוד קרקע בנחלות 80 82 83, מירון
יזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 18468שמושי פל"ח בראש נחלה, ציפורי11/09/2012
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 18478שימושי פל"ח בראש נחלה - כפר יהושע
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 3/ 3תכנית איחוד וחלוקה חדשה בהסכמת בעלים05/01/2012
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 44מגורים ברחוב בני בנימין - יצחק תשובה
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
נושאולנת"ע.כללי