ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 467 מתאריך 23/08/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית8304הרחבת דיור בקומת קרקע , תוספת קומות ו - 6 יח"ד , גבל מוכבר07/03/2012
ירושליםתוכנית13290/ אפרוייקט מגורים משולב בשטח ציבורי ,ובו 3 בניני מגורים ו- 100 יח"ד , גילה ט'04/09/2012
גבעות אלונים, יזרעאלים, משגב, שפלת הגליל, אעבלין, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאל, שפרעם, תמרהתוכניתג/ 16130יער שפרעם
טבריהתוכניתג/ 17070מע"ר טבריה - מתחם מד"א
יזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 17937תכנית מתאר משמר העמק11/09/2012
קרית אונותוכניתקא/ 412קביעת הוראות לבניה ושימושים בשטחים לבניני צבור ובשטחים פתוחים30/01/2012
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 464אזור חקלאי - הוד הבשור
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 10מחנה אימונים (כדורגל) איזור תמנע
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
נושאוולנת"עהודעות היו"ר
נתניהתוכניתתממ/ 3/ 21/ 8שינוי הוראות לענין תכליות ושימושים מותרים ב"אזור נופש פנאי ותיירות"10/01/2012
גולן, מעלה חרמוןתוכניתתממ/ 2/ 3/ 5תממ/ 2/ 3 - תוספת רמת הגולן, שינוי מס' 5 - גובה הבניה באזור שטח לשימור חזותי22/12/2011
קסם, כפר בראתוכניתתממ/ 3/ 21/ 24כפר ברא10/01/2012
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19251שטח לתעשיה ומלאכה זעירה ומעליו מגורים, סכנין
מטה אשר, עין המפרץתוכניתחא/ מק/ 2010/ 3איחוד וחלוקה והרחבת דרך , שינוי קו בנין, מראה המפרץ, עין המפרץ06/09/2012
מעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהבקשה ועדה מקומיתמעג/ 20000568בקשה להיתר עפ"י סעיף 149 4 לחוק התו"ב הקלה מקו בנין מדרך ארצית 899 במקום