ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1294 מתאריך 03/10/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודהתוכניתמי/ 994פארק "הדרך אל העיר" - אזור יער ההגנה, הרי ירושלים בין אבו גוש וכביש נטף11/07/2012
מטה יהודהתוכניתמי/ 999פארק "הדרך אל העיר"- אזור נחל כסלון.26/07/2012
מטה יהודהתוכניתמי/ 993פארק "הדרך אל העיר" - אזור הר הרוח, בין שורש במערב, כביש נטף ואבו גוש - במזרח,
ירושליםתוכנית11953הקמת בנין מגורים חדש ותוספת שתי קומות מעל בנין קיים , שועפט10/06/2012
ירושליםתוכנית9761/ אתוספת קומה בבנין מגורים - שעפט _ חסן בן תאבת אנסארי26/07/2012
ירושליםתוכנית10049הרחבת יח"ד ותוספת יח"ד והרחבת דרך בגבל אלמוכבר04/09/2012
ירושליםתוכנית9802/ אתוספת זכויות בניה לשני בניינים קיימת והקמת בנין חדש בשכונת בית צפאפא
ירושליםתוכנית13606תוספת בניה לבנין מגורים, עליית הנוער 4 רמות09/02/2012
ירושליםתוכנית13700בנין מגורים שכ' שועפט22/04/2012
הראל, אבו גושתוכניתהל/ מי/ 1אבו גוש - כביש עוקף בשכונה הצפונית10/06/2012
ירושליםתוכנית13141תוספת שטחי בניה עבור בית הספר לצילום ושימור הבנין ההסטורי רח' הע"ח 9 , מוסררה09/02/2012
ירושליםתוכנית5826/ אהוספת יח"ד והרחבת יח"ד בבנין קיים רח' הבנאי 30 - שכ' בית הכרם11/07/2012
נהריהתוכניתג/ 18775הגדלת אחוזי הבנייה, ברחוב קפלן 10, נהריה14/06/2012
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .תוכניתחפאג/ 1367פארק תעשיות קיסריה - דלתא09/02/2012
נתניהתוכניתנת/ 537/ 16/ 4נופי האירוסים
אופקים, שמעונים, מרחביםתוכנית23/ 03/ 126מתחם "אפיקי דימרי" - אופקים14/06/2012
שמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 7מושב שרשרת15/02/2012
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 25מפעל ופרג'ט אופקים09/08/2012
אופקיםתוכנית23/ 03/ 128קרית מנחם - הרובע הדרומי03/11/2011
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 25מגרש 124 שכונה 10 - חורה14/06/2012
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3098/ 20סמטת אברהם בוני 1 גבעת שמואל06/08/2012