ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1297 מתאריך 09/10/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הראל, אבו גושתוכניתהל/ מח/ 567מערב אבו גוש , שכונת מגורים26/01/2012
ירושליםתוכנית13715הרחבת יח"ד קיימות ותוספת קומה ו- 2 יח"ד חדשות , רח' עלי הכהן , שכ' תל ארזה23/10/2012
ירושליםתוכנית13962בניה חדשה ג'בל מוכבר22/04/2012
הגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 16117תחנת תדלוק על דרך 70 - דרומית לצומת כניסה לירכא
נהריהתוכניתג/ 18192מתחם ה' - שכונת מגורים חדשה - נהריה06/08/2012
חוף הכרמל, נחשוליםתוכניתחכ/ 336כפר נופש נחשולים
מנשה-אלונה, מנשה, מי עמיתוכניתמ/ 310הרחבת מי עמי
חוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 1/ יגחוף הבונים
גלילית - מחוז חיפה, חדרה, מרחב תכנון מחוזי-חיפהתוכניתחד/ 2020תכנית מתאר חדרה
קריות, קרית מוצקיןתוכניתק/ 306/ ו/ 2מתחם רח' ז'בוטינסקי, קרית מוצקין11/07/2012
חוף הכרמל, שומרון, פוריידיסתוכניתש/ 1384/ חכ/ 156/ טשכונות מזרחיות - פרדיס07/03/2012
חיפהתוכניתחפ/ 2063/ אשינוי הוראות בניה בשדרות הנשיא 97, 99, 101.
מצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2050הרחבת בית דגן17/04/2012
באר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 15מושב אמונים - באר טוביה
רהטתוכנית17/ 03/ 420/ 1שינוי יעוד משצ''פ למגורים א' - שכונה 1111/09/2012
ירושליםתוכנית14187אודיטוריום הרצל - הר הרצל07/03/2012
חיפהתוכניתחפ/ 777/ זהמרכז האקדמאי כרמל ברחוב הנמל בחיפה10/06/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 220/ 7מגרש מגורים מס' 426 ברחוב פשוש שכונת נווה זאב פלח 724/04/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 61מסחר במגרש מס' 100 ברחוב יצחק בן צבי (בניין קרסו)13/03/2012