ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 473 מתאריך 22/11/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית9610תחנת רכבת וחניון, מלחה, רח' יצחק מודעי, ציר נחל רפאים, צומת הואלאג'ה.11/07/2012
לב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 16915שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ,שצ"פ,בנייני ציבור ,מתקנים הנדסיים ודרכים-22/08/2012
גולןתוכניתג/ 18281תחנת שאיבה לבנון
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 18485שנוי יעוד קרקע להרחבת חוות לולים קיימת, גורן
שמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 16מגרש 503 מבועים24/04/2012
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
נושאוולנת"עהודעות היו"ר
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19089הגדלת אחוזי בניה, מספר קומות וגובה בניין, סכנין
גולןתוכניתג/ 19007תחנת שאיבה, צאלון
עמק הירדן, חוקוקתוכניתג/ 19208הרחבת שטח המגורים- קיבוץ חוקוק
שורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 240/ א/ 3שינוי בקו בנין במגרש 1 באזור תעשוקה בני דרום10/05/2012