ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 478 מתאריך 24/01/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתגנ/ 18555הסדרת שטח ללולים בנחלה, מגרשים 46 - 48, שאר ישוב
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 2007/ 4תחנת שאיבה לביוב "המעין" בעוספיא.
חוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 400עתלית - מגורי חוף
דרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 918/ 9בריכת מים לאזור תעשיה חצב.
הרצליהתוכניתהר/ 2000/ סגסוככים עונתיים בבתי אוכל19/11/2012
בני שמעון, שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 491שמורת טבע ויער - פארק הלס
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
חוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ מק/ 22/ יגהקלה מכביש 2 למבנה קיים - עין אילה20/11/2012