ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1363 מתאריך 12/03/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית9450/ אמתחם בניה בג'בל מוכבר ממזרח לתלפיות28/06/2012
עפולהתוכניתג/ 17000כביש עוקף 65 - עפולה עילית
הגליל העליוןתוכניתג/ 18160מפטמה לבקר, טובא זנגריה
יזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 18468שמושי פל"ח בראש נחלה, ציפורי11/09/2012
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 32פארק בן-גוריון - דימונה26/11/2012
ירושליםתוכנית12083/ בהרחבות דיור ברח' צבי לייבוביץ 7-1 שכ' רמת דניה
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19089הגדלת אחוזי בניה, מספר קומות וגובה בניין, סכנין