ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 323 מתאריך 07/05/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 227/ במט"ש זבולון
נס ציונהתוכניתנס/ 211/ אמתקן הנדסי לחשמל (תחמ"ש) בנס ציונה
רמת נגבתוכנית20/ 03/ 318שמורת טבע חולות שונרה נחל לבן וכלך סיני
מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 19737מושב מעונה קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדר לולי הטלה
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 19769דרכים חקלאיות בדרך מספר 79 קטע נצרת רינה.
מבוא העמקים, נצרת עיליתתוכניתג/ 19806מלפון ציפורית ומעבר הולכי רגל אל - בטוף
גלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 19798מפרידן טורעאן מערב ומעבר הולכי רגל טורעאן מזרח
שורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 12יד בנימין הרחבת אזור התעשיה
שמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 8חוות לולים - פעמי תש''ז - חלקה 60
שמעונים, מרחבים, אשל הנשיאישות כלליתדר/ 7/ גזחל/ 110תכנית עבודה לרשת חלוקה בלחץ נמוך מתחנת הגז אשל הנשיא ועד ל- א.ת. אופקים ולמפעל
שקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ מפ/ 1008מתקן פוטו- וולטאי תלמי יפה26/11/2012