ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 490 מתאריך 10/07/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית12769תוספת בניה - בית צפפה
מרום הגליל, פרודתוכניתג/ 17954שנוי יעוד קרקע למתקנים הנדסיים, קיבוץ פרוד
חוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 31מתקן הנדסי לחשמל (תחמ"ש) שפיים.
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
קרית שמונהתוכניתג/ 19257רובע יובלים א' - קרית שמונה
הגלבוע, הגילבוע, אביטלתוכניתג/ 19262הרחבת הישוב אביטל
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 19487דרך גישה לברכית מים, כפר מנדא
מעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 19637קביעת יעודי קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה אלקוש
מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 19734מושב עין יעקב קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 19733מושב עבדון קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 19738מושב חוסן קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
מעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 19736מושב אבן מנחם קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי טלה
מרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 19750מושב עלמה מבני משק לולי הטלה
הגליל העליוןתוכניתג/ 19748כפר יובל מבני משק לולי הטלה
מרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 19752מושב דלתון מבני משק לולי הטלה
חדרהתוכניתחד/ 1471פארק חדרה - מתחם מס' 3 - מתחם לשרותי בילוי, ספורט, פנאי ונופש
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ כח/ 1מצפה אמירי גן - זכרון יעקב
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 108מגורים במגרש מס' 35, רח' יחיא קאפח 16 נאות לון