ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 327 מתאריך 03/09/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רהטתוכנית7/ 03/ 246/ 1שינוי יעוד למגורים א' ושביל, שכונה מס' 3407/03/1989
שמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 4קיבוץ רוחמה
שמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ מק/ 2118/ אמגרש 12 מושב מסלול
מטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 19551תכנית מתאר, בית העמק
נצרת עיליתתוכניתג/ 19790מתחם חוות לולים - ציפורי
בית שאן, הגלבוע, יזרעאלים, עמק המעיינות, הגילבוע, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 20259דרך מס' 71 קטע מרחביה עד בית שאן
חוף השרון, אודיםתוכניתחש/ מק/ 4/ 35/ 1/ אקביעת דרך כניסה למושב אודים
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 93דרך מס' 3253 - דרך גישה לסנסנה
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 318מאגר מים ''מי לכיש עציון''
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 233/ 4תחנת סניקה לביוב מבטחים
שמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ מפ/ 1040מתקן פוטו וולטאי פעמי תש''ז
שמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ מפ/ 1042מתקן פוטו-וולטאי ניר משה
אבו בסמהתוכנית28/ 02/ 104/ 1מרעית רבתי
שקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 7שינויים באזור מגורים בנחלה ניר ישראל
שקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 20דרך מס' 3 - שינוי תוואי הדרך בקטע צומת מרכז שפירא