ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1427 מתאריך 04/09/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושלים, מטה יהודהתוכניתי/ מי/ 1יער סטף
ירושליםתוכנית13699תוספת זכויות בניה לחלק מחלקה בשכונת שועפט
ירושליםתוכנית13857ביטול דרך מאושרת על פי תכנית 1578 וקביעת יעוד למגורים ,שכ' קרית משה
ירושליםתוכנית4255/ אשימור ופיתוח מתחם בתי ויטנברג רח' חיי אדם - שכ' מאה שערים
מבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 17624הרחבת שטחי המגורים, צפון משהד
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 18860שנוי יעוד ממגורים א' למגורים ב' בשכונת הזיתים, מעלות
גולןתוכניתג/ 18911בריכת תל משקה 3, 4, גולן
משגב, פלךתוכניתג/ 19045תכנית מפורטת לישוב פלך
גלילית - מחוז חיפה, זבולון, חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1200/ במתחם בתי זיקוק לנפט מפרץ חיפה
טירהתוכניתטר/ 2767/ 1שינוי אחוזי בניייה וקווי בנין ותוספת חזות מסחרית
הוד השרוןתוכניתמש/ הוד/ 264הרחבת דרך מס' 4 בזרוע הצפונית של מחלף מורשה
ירושליםתוכנית14430מתחם מגורים ברח' תובל - שכ' רוממה
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 19461שינוי וביטול תוואי דרך מאושרת עפ"י תכנית ג/ 912, גוש חלב
כרמיאלתוכניתג/ 19477מרכז מסחרי - כרמיאל
צפתתוכניתג/ 20024מוסדות חינוך ומלונאות - צפת01/11/2012
רמלהתוכניתלה/ 1000/ 52שינוי יעוד מקרקע חקלאית לש.צ.פ, ג'וואריש