ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 452 מתאריך 07/01/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, צוריתתוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175
נצרתתוכניתג/ 9914פארק תעשיה נצרת06/08/2003
עמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 11241חוף סוסיתא, מקטע 9.5 , עין גב04/09/2003
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, יבנאלתוכניתג/ 11614עוקף כפר קמא20/11/2006
מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 10683אתר שלומי - דורה הרחבה, שינוי למתאר17/08/2005
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10922תכנית מס' 10922 שינוי יעוד מחקלאי לנופש וספורט, כפר כנא30/11/2004
משגב, מעלה צביהתוכניתג/ 11712מעלה צביה 199923/09/2004
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 12017מבני משק ומלאכה תל עדשים
מעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 12230שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים15/10/2002
הגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 12298שכונה מגרש 3227/05/2003
מרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 12439מושב אביבים - הרחבה07/02/2007
משגב, שכניהתוכניתג/ 12484מרכז הר שכניה10/07/2003
בית שאןתוכניתג/ 12534התווית דרך גישה לשכונה דרומית מערבית בית שאן27/08/2002
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 12587מושב עין העמק - שינוי יעוד וחלוקה10/11/2002
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 12586מושב עין העמק - שינוי יעוד וחלוקה10/12/2002
עמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 12646נווה איתן - תעשייה ומבני משק22/04/2004
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתג/ 1208שמורת טבע ים דור הבונים.14/05/2000
חוף הכרמל, דורתוכניתחכ/ 28/ חבית עלמין - מושב דור.
עמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 5רחבת מושב כפר הרא"ה ב- 42 מגרשי מגורים חד משפחתיים28/10/2002
גזר, מודיעין-מכבים-רעות, שעלביםתוכניתמח/ 152כביש גישה לקיבוץ שעלבים נוף איילון וקרית חינוך שעלבים.15/01/2004
זמורה, שורקות, ברנר, גדרה, גבעת ברנרתוכניתמח/ 168גן לאומי גבעות מרר
עמק חפר, אמץתוכניתעח/ 185כביש עוקף למושב אומץ.06/11/2003
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול
תוכניתתממ/ 2/ 24תכנית מתאר מחוזית -מחוז צפון- שינוי 24- אזור תעסוקה ומוסדות ציבור-מוא"ז גלבוע08/08/2002