ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 136 מתאריך 07/01/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודהתוכניתמי/ 323/ במרכז מבקרים ושרותי דרך - חאן שער הגיא26/09/2011
מטה יהודהתוכניתמי/ 959קביעת יעוד להקמת מסעדה בחוות התבלינים - ליד צומת שמשון
עכותוכניתג/ 1268בנוי על חלקה -עכו16/03/1972
לב הגליל, משגב, עראבהתוכניתג/ 10598הרחבה לתכנית מתאר עראבה22/08/2012
מטה אשר, חניתהתוכניתג/ 11935כביש גישה לחניתה
הגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 12210שרותי דרך, דפנה27/05/2003
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 12305תכנית מס' ג/ 12305 - גבעת זקיף, נחף
הגליל העליון, חולתהתוכניתג/ 12339שכונה חדשה - חולתה27/09/2005
מטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 12423הרחבת קיבוץ יחיעם14/06/2007
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12436תוספת מגרשים למגורים ב' והתווית דרך גישה בצמוד לאזור התעשייה בירכא22/05/2003
משגב, יובליםתוכניתג/ 12487יובלים18/02/2004
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12540בריכת יעלה יבניאל11/05/2004
נהריהתוכניתג/ 12550שכונת מגורים, מתחם א', נהריה30/11/2004
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12557מרכז עסקים ומגורים לאורך ציר דרך מס' 70, אבו סנאן14/12/2004
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 852הקצאת שטח למתקנים הנדסיים בבנימינה.14/09/2003
גזר, חבל מודיעין, עמק לודתוכניתגז/ 1000הסדרת פעילות יצרנית נוספת במושבים.28/11/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 1223/ 22.27/05/2003
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 255קביעת הוראות בניה לאזור בו קיים רעש מטוסים, בהתאם לנספח האקוסטי.06/08/2003
נתניהתוכניתנת/ 554/ 4"איצטדיון כדורגל עירוני - נתניה"05/01/2004
נתניהתוכניתנת/ 554/ 9תוכנית נת/ 554/ 926/06/2003
נתניהתוכניתנת/ 554/ בברכת חנון - מערב אזור תעסוקה חדש.05/01/2004
שורקותתוכניתמח/ 184מחלף בני דרום30/05/2002
גזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 12אתר ההנצחה לחיל ההנדסה.16/06/2003
שורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 269קביעת זכויות בניה, הנחיות ותנאים לבנית מבנים לשימוש חקלאי.03/02/2003
שורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 279בית עובד
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 45מתקן לטיהור שפכים - קיבוץ שדה בוקר09/06/2002
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 27תכנית מתאר מחוזית -מחוז דרום- ישוב חדש חירן21/05/2003
להביםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 28 - ישוב פרברי נווה תמרים20/10/2003
תוכניתתמא/ 23/ 14תכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי מס' 14 - קטע שער אפריים.26/01/1999