ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 174 מתאריך 22/01/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 9493ישיבת "בני עקיבא", מירון, שינוי למתאר27/05/2003
גולן, חספיןתוכניתג/ במ/ 49חיספין04/07/1991
גולן, חספיןתוכניתג/ 11574מדרשת הגולן, מתאר 1, חיספין03/02/2003
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ במ/ 66אור גנוז
מרום הגלילתוכניתג/ 8292חמדת ימים, טירת יעל10/04/2011
מרום הגליל, אור הגנוזתוכניתג/ 10912שינוי אופי הבינוי של הישוב אור גנוז, שינוי למתאר03/02/2003
עמק המעיינות, מירבתוכניתג/ 12075מירב מפעל נרות עציון16/01/2003
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 24תוכנית פת/ 2003/ 2402/06/2004
נתניהתוכניתנת/ 554/ 4"איצטדיון כדורגל עירוני - נתניה"05/01/2004
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
תוכניתתמא/ 13/ 2/ נמל - יפותכנית מתאר ארצית -שינוי מס' 2- נמל יפו15/07/2003