ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 454 מתאריך 04/03/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, רמת רחלתוכניתמי/ 947קביעת תוואי לכביש גישה לקיבוץ רמת רחל וצור באחר21/09/2006
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 1603טירת יעל17/02/1977
הגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 11303כורזים כביש כניסה צפוני07/07/2005
הגליל העליון, חולתהתוכניתג/ 12339שכונה חדשה - חולתה27/09/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 12407קבוץ שריד - מתאר02/08/2006
מטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 12423הרחבת קיבוץ יחיעם14/06/2007
עמק המעיינות, רשפיםתוכניתג/ 12500רשפים - הרחבה קהילתית29/03/2007
עירון, כפר קרעתוכניתענ/ 130תכנית מתאר כפר קרע
לודתוכניתלד/ 742תחנת תדלוק.
גזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 11גן לאומי חולדה
גזר, חבל מודיעין, עמק לודתוכניתגז/ 1000הסדרת פעילות יצרנית נוספת במושבים.28/11/2005
עמק חפר, עלשתוכניתעח/ 184/ 1מרכז שירותים אזורי ומוסדות חינוך.20/08/2007
גזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 12אתר ההנצחה לחיל ההנדסה.16/06/2003
עמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 138/ 3הרחבה שלב ב' -הדר עם03/11/2005
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ מק/ 1534באר יעקב - תחנת דלק
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ מק/ 1532באר יעקב - תחנת דלק10/02/2003
גזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 753נען שימוש חורג להטמנת אשפה
רמת השרוןתוכניתרש/ 800מתחם דרום גלילות09/11/2004
אשדוד, באר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 3/ 02/ 101/ 82הרחבת פרוזדור מסילת הברזל רחובות - אשדוד27/08/2002
שקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ 03/ 109/ 6קיבוץ כרמיה - הרחבת 138 יח"ד15/10/2002
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 27תכנית מתאר מחוזית -מחוז דרום- ישוב חדש חירן21/05/2003
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול