ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 424 מתאריך 09/04/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכניתתמא/ 3/ 11/ בתכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי מס' 11ב - מחוז הצפון29/08/2002
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 27תכנית מתאר מחוזית -מחוז דרום- ישוב חדש חירן21/05/2003
להביםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 28 - ישוב פרברי נווה תמרים20/10/2003
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 9תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - טורבינת גז אלון תבור.10/02/2003
תוכניתתמא/ 16/ התכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה - אתר סילוק פסולת מרכזי - אפעה.28/08/2002
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
בני ברק, בת ים, רמת גן, תל אביב-יפותוכניתתממ/ 5/ 1תכנית מתאר מחוזית -מחוז תל אביב- שינוי מס' 1 -מערכת הסעת המונים25/12/2003
תוכניתתממ/ 3/ 12תכנית מתאר מחוזית-מחוז מרכז-שינוי מס' 12- רכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע25/12/2003
תוכניתתמא/ 37/ א/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת למערכת הולכה מכלול ימי23/01/2003
תוכניתתמא/ 31/ א/ 11/ 1תכנית מתאר ארצית - מחלף נחלים30/03/2006
תוכניתתמא/ 4/ 2/ א/ 1תכנית מתאר ארצית -שינוי מס' 1- הקמת מתקן לטיהור שפכים בנתב"ג10/02/2003