ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 138 מתאריך 04/02/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, רמת רחלתוכניתמי/ 947קביעת תוואי לכביש גישה לקיבוץ רמת רחל וצור באחר21/09/2006
עמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתג/ 10506קיבוץ מעוז חיים19/06/2006
הגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 12276הרחבה למגורים בעוזיר
מטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 12448קידוח בסתן יקינטון22/07/2003
דרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ טזתוכנית הר/ 290/ 10/ טז27/01/2005
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 589גדרה22/07/2003
רחובותתוכניתרח/ 2110/ אשטח למחלף בצומת דרך ששת הימים דרך יבנה.19/12/2002
הרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2038תוספת יחידת דיור-כפר שמריהו14/12/2004