ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 139 מתאריך 18/02/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11270שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', התווית דרך איחוד וחלוקה, ומתן לגיטימציה
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10523שינוי יעוד מחקלאי למגורים משולב, שינוי למתאר, מג'ד אל כרום.07/09/2004
יזרעאליםתוכניתג/ 10998יחידות אירוח בכל מרחב תכנון יזרעאלים
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12321יעוד מגרש למגורים והתוית דרך גישה
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 12680הקמת בית עלמין לישוב נחף על גבעת זקיף
הגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 12670שינוי יעוד למגורים באזור עתיקות אינטנסיבי13/03/2003
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 12760שינוי יעוד ממגורים לשב"צ ומשב"צ למגורים והתווית דרך, בצפון מזרח נחף.
דרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 462/ 10להסדיר את הפעילות בגן האירועים הקיים במסגרת חוקי התכנון והבניה.04/09/2007
חוף השרוןתוכניתחש/ 10/ 15הסדרת פעילות יצרנית נוספת לפעילות החקלאית פי"ן.14/08/2003
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 24תוכנית פת/ 2003/ 2402/06/2004
יבנה, שורקותתוכניתמח/ 185שמורת טבע חולות פלמחים.12/07/2007
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ מק/ 598/ 105/ 1גן יבנה18/08/2003
לב השרון, בני דרורתוכניתצש/ מק/ 0/ 2/ 66תחנת תדלוק - בני דרור16/05/2006
אשדוד, באר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 3/ 02/ 101/ 82הרחבת פרוזדור מסילת הברזל רחובות - אשדוד27/08/2002
שקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 02/ 234/ 21מרכז אזרחי מחסום ארז
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 105/ 10חוות פטריות בקעת ערד04/08/2002
חבל אילות, שזפוןתוכנית12/ 02/ 170מתקן התפלה - שיזפון21/08/2002
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 38תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרום - שינוי מס' 38 - ישוב פרברי כרמית21/05/2003