ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 184 מתאריך 17/03/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9121תוכנית ממ/ מק/ 9121
עמק חפרתוכניתעח/ 151/ 2החלת התכניות עח/במ/151 ו-עח/ במ/ 151/ 1/ על גושים וחלקות שנשמטו בגלל טעות21/05/2002
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 102שמורת טבע ים אבטח דרום08/05/2002
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 109שמורת טבע ימית אבטח צפון08/05/2002
באר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 7פיצול אזור מגורים בישוב חקלאי והקמת אזור מגורים א' מגרש סמ' 20 מושב בית עזרא08/05/2002