ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 181 מתאריך 23/04/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עכותוכניתג/ 10334עכו-דרום
משגב, יובליםתוכניתג/ 9328קניונית, צומת יובלים30/12/2004
הגליל התחתוןתוכניתג/ 7315מרכז חינוכי -הודיות06/04/2003
הגליל המזרחי, עמק הירדןתוכניתג/ 9728מתחם תיירות ונופש כנרת-פוריה
הגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתג/ 12562הרחבת מצפה נטופה04/08/2002
עירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 597שכונת מגורים - מושירפה18/08/2008
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 354שינוי יעוד משטח חקלאי ודרך לאזור פרטי משולב למבני חינוך וספורט ולדרך.13/02/2003