ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 190 מתאריך 07/04/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית4515קביעת אחוזי בניה מירביים -רח' מרדכי היהודי -בקעה21/08/2002
דרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ מק/ 434/ 7מושב אלישמע04/06/2002
גזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 19תוכנית גז/ 1/ 1909/06/2002
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 61/ 4הסדרת סטיה בבינוי האנדרטה העירונית09/06/2002