ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 198 מתאריך 08/05/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 9493ישיבת "בני עקיבא", מירון, שינוי למתאר27/05/2003
מעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 8004שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תדילוק, פקיעין12/09/2002
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 10באר רבובה27/06/2002