ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים

מס' 261 מתאריך 10/03/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, צובהתוכניתמי/ 230/ בהרחבת אזור התעשיה הקיים ע"י שינוי יעוד שטח חקלאי לתעשיה - קיבוץ צובה03/10/2002
מטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 828/ אשינויי יעודים וקביעת תנאים לפיתוח תשתיות של אזוה"ת - קיבוץ נתיב הל"ה.
מטה יהודהתוכניתמי/ 962שמורת טבע נחל שורק נחל קטלב - הרחבה 314/09/2003
תוכניתמי/ מק/ 934בית נקופה תחנת דלק
תוכניתמי/ מק/ 245/ גקיבוץ צרעה12/05/2002
תוכניתמי/ מק/ 932מושב זכריה תחנת דלק
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 11576חוצות אלונים - שינוי יעוד לחניה, אלונים08/02/2005
דרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 462/ 10להסדיר את הפעילות בגן האירועים הקיים במסגרת חוקי התכנון והבניה.04/09/2007
דרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ טזתוכנית הר/ 290/ 10/ טז27/01/2005
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 255קביעת הוראות בניה לאזור בו קיים רעש מטוסים, בהתאם לנספח האקוסטי.06/08/2003
שורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 265אזור מסחר ושירותים צומת ראם31/12/2006
שורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 6בני ראם בניני ציבור29/05/2003